Reglament 2017

REGLAMENT

Aquesta prova de resistència en BTT, està oberta a majors de 17 anys i que tingui suficients facultats físiques i psicològiques per afrontar-la.

·      Al moment de recollir el dorsal és obligatori ensenyar el DNI o passaport, juntament amb la llicència federativa de ciclisme en vigor, qui estigui federat.

·       No es pot canviar de nom la inscripció i no es retornaran els diners en cas de no poder participar, a excepció per causes mèdiques o forçoses, adjuntant un justificant.

·      L'ús del casc és obligatori.- Durant el recorregut (sobretot pels trams oberts de carretera) s’ha de transitar respectant les normes del codi de circulació, perquè és obert al trànsit en general, els punts d'encreuament estant controlats per personal de l'organització i mossos d'esquadra.

·      Així mateix SEMPRE s’hauran d'obeir les ordres de la policia i de l'organització, tant abans com en el transcurs de la prova.- El temps real dels participants es cronometrarà amb xip d'un sol ús, facilitat per a l'organització.

·      No es permet el pas de cotxes seguidors i suport durant l'itinerari de la carrera. Tan sols en punts concrets del recorregut que no entorpeixin el pas ni posin en perill els participants.

·      En cas de molt mal temps o per causes majors, l'organització, decidirà moments abans de l'hora de sortida si la prova se celebra. Si s'opta per la suspensió, cosa poc probable, els participants podran recollir el seu obsequi, i el menjar, però no es retornarà els diners de la inscripció.

·      Si que es podrà variar el recorregut per evitar zones amb molt fang o que suposin un perill per als ciclistes.

·      Durant la prova s'haurà de portar posat el dorsal ben visible en el manillar.

·      L'organització declina qualsevol responsabilitat davant els possibles accidents físics i / o materials que el participant pugui sofrir o provocar.

·      Serà desqualificat qui intencionadament infringeixi aquest reglament..

·       Qui no disposi de segur federativa, haurà d'adquirir-la quan faci la inscripció en llicència de dia.

 

TEMPS DE TALL DE CURSA

·       El recorregut estarà totalment senyalitzat i es considerarà fora de la carrera que s'aparti, ho abandoni o no passada per tots els controls de pas establerts i marcats per l'organització.

·       Hi haurà un vehicle d'obertura de carrera.

·       Cada participant haurà d'assumir la responsabilitat dels seus actes, ja sigui per acció o omissió.

·       Hi haurà 3 punts de control de Xip durant el recorregut.

·       Els temps de tall de pas pels sectors serà d'obligat compliment per a TOTS els participants.

·       El participant fora de temps que desitgi continuar amb la marxa, ho podrà fer, però des d'aquell mateix moment, tota la responsabilitat recaurà sobre ell mateix, els avituallaments es desmunta, i no tindrà cap assistència en tot el que li quedi de recorregut . L'organització NO es farà responsable.

·       Es notificarà al director de la carrera els dorsals que no han passat el temps de tall i vulguin continuar la marxa.

·       Hi haurà telèfons de contacte en el dorsal i en els cartells de senyalització de la carrera.

MULTIMÈDIA